FåröFiber Ekonomisk förening

Intresserade av fiber: 0
Antal besökare på denna plats: 19115
Vill ha fiber: 786
Gå till innehåll

Huvudmeny

Viktigt!
Det är fastighetsägarens ansvar att vatten, avlopp och el, som finns där fiberslangen ska fram, markeras väl så att inget blir söndergrävt!
Det är också fastighetsägaren som ska markera på fastigheten var man önskar att fiberslangen ska ligga.
Har ni bytt epostadress? Glöm inte att  meddela Björn eller Arne så att ni får all information!

Senaste information om status för grävningar hittar du här.
Nu kan de som fått installerat i huset börja använda nätet. Under info->fiberstatus finns lite kommentarer.
När det är installerat, meddela Björn så vi kan uppdatera statuskartan!

Anmälan till Comhem kan nu göras. Läs denna information.

Information om vad som kommer att finnas att välja om man inte vill ha kollektivavtal finns på IP-onlys hemsida
Bläddra långt ned på sidan ni kommer till via länken ovan. Skriv INTE i adress.
Informationsmöte den 15/2 avlöpte väl med ca 150 deltagare. Referat finns här
Information om kollektivavtal. OBS Kollektivavtal - 5 års bindning och
betalning 12 månader om året!

Allmän information finns under bredbandsforum.
Frågor och svar är uppdaterad. Fylls nu på efter hand. Nya aktuella frågor (14/3-17)
Vi har också gjort en information om flygelavtal och här kan ni ladda ned flygelavtal för underskrift.
Det finns bilder på hur det kan se ut där fibern går in i huset och hur det kan se ut inne.

Ni kan nu prenumerera på nyheter. Om ni är Med får ni informationen i alla fall!

Tidigare utskickad information finns under Info/Information.

QA uppdaterad 2017-03-07

Insamling av avtal pågår.
Vi har fått in 766 avtal
Men vi vill ha in alla 786!
Hör av er!

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2017-04-24 14:04.

Org.nr: 769628-2638 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny